Kê khai thuế GTGT

Với một doanh nghiệp , việc kê khai thuế giá trị gia tăng ( GTGT) là nghĩa vụ bắt buộc mà doanh nghiệp thường xuyên phải thưc hiện. Tuy nhiên với sự thay đổi liên tục của các quy định pháp luật đôi khi làm cho  doanh nghiệp cảm thấy mệt mỏi và lúng túng. Nắm được thực tế đó, chúng tôi- công ty Việt Luật sẽ cung cấp các thông tin cho bạn đọc về kê khai thuế GTGT để doanh nghiệp nắm được những thay đổi trong chính sách pháp luật và hiểu rõ các vấn đề liên quan tới công việc này.

THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG LÀ GÌ

Thuế giá trị gia tăng ( VAT) là thuế tính trên giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng. VAT là một loại thuế gián thu , tiền thuế được cấu thành trong giá cả hàng hóa và dịch vụ , người tiêu dùng là người nộp cuối cùng chịu thuế, người nộp thuế chỉ là người thay thế người tiêu dùng thực hiện nghĩa vụ nộp thuế cho nhà nước.

CHÚ Ý:

Trước khi kê khai thuê GTGT các bạn phải tự xác định những vấn đề sau:

- Doanh nghiệp mình thuộc đối tượng kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ hay trực tiếp.

- Doanh nghiệp mình thuộc đối tượng kê khai thuế GTGT và theo tháng hay theo quý.

Mỗi phương pháp kê khai sẽ áp dụng. Mẫu tờ khai khác nhau , cách tính thuế GTGT sẽ khác nhau cụ thể như sau:

>>> Xem thêm: Kế toán thương mại dịch vụ

CÁCH XÁC ĐỊNH KÊ KHAI THUẾ GTGT THEO QUÝ HAY THEO THÁNG.

* Đối tượng kê khai thuế GTGT theo tháng hay quý.

Nếu doanh nghiệp đang hoạt động:

- Khai thuế theo quý áp dụng đối với người nộp thuế GTGT có tổng doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống.

Nếu doanh nghiệp mới thành lập:

- Trường hợp người nộp thuế mới bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh việc khai thuế GTGT được thực hiện theo quý.

Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ của năm dương lịch trước liền kề để thực hiện khai thuế GTGT theo tháng hay theo quý.

ĐỐI TƯỢNG KÊ KHAI THUẾ GTGT THEO THÁNG.

Những doanh nghiệp có tổng doanh thu của  năm trước liền kề trên 50 tỷ đồng thì kê khai thuế GTGT theo tháng.

CÁCH XÁC ĐỊNH DOANH THU

Cách xác định doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ năm trước liền kề làm điều kiện xác định đối tượng khai thuế GTGT theo quý.

- Doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ được xác định là tổng doanh thu trên các tờ khai thuế GTGT của các chu kỳ tính thuế trong năm dương lịch.

- Trường hợp người nộp thuế thực hiện khai thuế tại trụ sở chính cho đơn vị trực thuộc thì doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ bao gồm cả doanh thu của đơn vị trực thuộc.

CHU KÌ KÊ KHAI THEO THÁNG/QUÝ:

Thời kỳ khai thuế theo quý:

- Việc thực hiện khai thuế theo quý hay theo tháng được ổn định trọn năm dương lịch và ổn định theo chu kỳ 3 năm.

- Đối với các doanh nghiệp đã áp dụng khai thuế theo quý trước thời điểm thông tư về thuế có hiệu lực.

Sau khi xác định xong doanh nghiệp mình kê khai theo phương pháp khấu trừ hay trực tiếp thì các bạn xác định xem doanh nghiệp mình kê khai theo quý hay tháng, cụ thể như sau:

CÁCH XÁC ĐỊNH KÊ KHAI THUẾ GTGT KHẤU TRỪ HAY TRỰC TIẾP.

ĐỐI TƯỢNG KÊ KHAI THUẾ GTGT THEO PHƯƠNG PHÁP KHẤU TRỪ.

*  Phương pháp khấu trừ thuế áp dụng đối với doanh nghiệp thực hiện đầy đủ chế độ kế toán , hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán , hóa đơn, chứng từ bao gồm:

+ DN đang hoạt động có doanh thu hàng năm từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ 1 tỷ đồng trở lên

+ Cơ sở kinh doanh đăng kí tự nguyện áp dùng phương pháp khấu trừ thuế

Như vậy có hai đối tượng được kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ đó là : doanh nghiệp có doanh thu hàng năm từ 1 tỷ trở lên và doanh nghiệp đăng ký tự nguyện.

*  Doanh thu hàng năm từ 1 tỷ đồng tở lên làm căn cứ xác định kê khai thuế GTGT và được xác định như sau:

Doanh thu hàng năm do DN tự xác định căn cứ vào tổng cộng chi tiêu “ tổng doanh thu của HHDV bán ra chịu thuế GTGT” trên:

- Tờ khai thuế GTGT tháng của kỳ tính thuế từ tháng 11 năm trước đến hết kỳ tính thuế tháng 10 năm hiện tại trước năm xác định phương pháp tính thuế GTGT.

- Hoặc trên tờ khai thuế GTGT quý của kỳ tính thuế từ quý 4 năm trước đến hết kỳ tính thuế quý 3 năm hiện tại trước năm xác định phương pháp  tính thuế GTGT.

Doanh thu hàng năm do DN tự xác định căn cứ vào tổng cộng chi tiêu: “ tổng doanh thu của HHDV bán ra chịu thuế GTGT” trên:

- Tờ khai thuế GTGT tháng của kỳ tính thuế từ tháng 11 năm trước đến hết kỳ tính tháng 10 năm hiện tại trước năm xác định phương pháp tính thuế GTGT.

- Hoặc trên tờ khai thuế GTGT quý của kỳ tính thuế từ quý 4 năm trước đến hết kỳ tính thuế quý 3 năm hiện tại trước năm xác định phương pháp tính thuế GTGT.

- Thời gian áp dụng ổn định phương pháp tính thuế là 2 năm liên tục.

* Doanh nghiệp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ:

Việc xác định phương pháp tính thuế GTGT căn cứ theo hồ sơ khai thuế GTGT do cơ sở kinh doanh gửi đến cơ quan thuế, cụ thể:

- Nếu cơ sở kinh doanh đăng ký áp dụng thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì gửi tờ khai thuế GTGT theo mẫu đến cơ quan thuế.

- Nếu cơ sở kinh doanh đăng ký áp dụng phương pháp trực tiếp thì gửi tờ khai thuế GTGT theo mẫu tới cơ quan thuế.

HỒ SƠ KHAI THUẾ THEO PHƯƠNG PHÁP KHẤU TRỪ

Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 01/GTGT.

CÁCH KÊ KHAI THUẾ GTGT THEO PHƯƠNG PHÁP TRỰC TIẾP.

*  Kê khai thuế theo phương pháp trực tiếp trên GTGT

- Đối tượng áp dụng :

Doanh nghiệp hoạt động mua , bán , chế tác vàng bạc, đá quý.

-  Hồ sơ khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu.

- tờ khai thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 03/GTGT.

* Kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu:

-  Đối tượng áp dụng

+ Những DN có doanh thu hàng năm dưới mức ngưỡng doanh thu 1 tỷ đồng trừ trường hợp ký tự nguyện áp dụng phương pháp hấu trừ thuế.

+ Doanh nghiệp, hợp tác xác mưới thành lập, trừ trường hợp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ.

+ Hộ, cá nhân kinh doanh.

+ Tổ chức kinh tế khác không phải là doanh nghiệp, hợp tác xã ( trừ trường hợp đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ.

* Hồ sơ khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu

- Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 04 GTGT.

* Thời gian nộp hồ sơ khai thuế GTGT:

- Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế GTGT theo tháng chậm nhất là ngày 20 của tháng sau.

- Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế GTGT theo quý chậm nhất là ngày 30 của quý sau.

Trên đây là một số giải đáp của công ty Việt Luật về vấn đề kê khai thuế GTGT. Với đội ngũ kế toán thuế ngân hàng chuyên nghiệp, với nhiều năm kinh nghiệp cùng lòng nhiệt huyết trong công việc . Việt Luật luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của các bạn về vấn đề kê khai thuế GTGT.

 

 

 

 

 

Facebook comments