Kế toán thương mại dịch vụ

Hoạt động kinh doanh thương mại là hoạt động lưu thông phân phối hàng hóa trên thị trường buôn bán của từng quốc gia riêng biệt hoặc giữa các quốc gia với nhau.
- Kinh doanh dịch vụ là kinh doanh sản phẩm vô hình , chất lượng khó đánh giá vì chịu nhiều yếu tố tác động từ người bán, người mua và thời điểm chuyển giao dịch vụ đó.
Kế toán thương mai dịch vụ là kế toán làm việc trong cac doanh nghiệp thương mại dịch vụ.
Sau đây Việt Luật sẽ giải đáp một số thắc mắc của khách hàng về vấn đề kế toán thương mại dịch vụ .
ĐỐI TƯỢNG CỦA KẾ TOÁN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ
Đối tượng của kế toán thương mại dịch vụ là các mặt hàng hóa phân theo từng ngành như nông, lâm, thủy, sản, hàng công nghệ phẩm tiêu dùng, vật tư thiết bị , thực phẩm chế biến, lương thực.
Hoạt động dịch vụ rất đa dạng tồn tại dưới nhiều hình thức khác nhau như dịch vụ thưng mại, dịch vụ trong hoạt động kinh  doanh xuất nhập khẩu , du lịch, tư vấn , đầu tư, bảo hiểm, vận tải…
TỔ CHỨC CÔNG VIỆC
- Tổ chức vận dụng chế độ chứng từ kế toán
- Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán
- Tổ chức vận dụng hình thưc kế toán và sổ kế toán
- Tổ chức vận dụng chế độ báo cáo kế toán.
CÔNG VIỆC HÀNG NGÀY CỦA KẾ TOÁN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ.
- Căn cứ hóa đơn mua hàng để hạch toán đồng thời theo dõi kho hàng hóa. Trước khi và hạch toán kê khai nên kiểm tra lại thông tin nhà cung cấp và hóa đơn đó đã được phát hành.
- Lập phiếu nhập kho, xuất kho, theo dõi tổng hợp nhập xuất tồn kho.
- Viết hóa đơn bán hàng cho khách, trước khi viết kiểm tra lại thông tin  của khách hàng.
- Lập phiếu chi với những hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ thanh toán ngay.
- Lập giấy nộp tiền và đi nộp tiền các loại thuế, lập bảng kê theo dõi số thuế phải nôp, đã nộp số thuế cần phải nộp.
- Theo dõi công nợ chi tiết với nhà cung cấp và khách hàng. Chú ý tránh nhầm lẫn công nợ giữa khách hàng này và khách hàng khác. Không được bù trừ công nợ cho nhau.
- Cân đối hàng tồn kho, nếu trong trường hợp hàng tồn kho mà nhiều thì bạn nên xuất bảng kê khách lẻ, viết hóa đơn. Vì thực tế khách hàng đã không lấy hóa đơn kế toán nên lưu tại tránh thất lạc, dễ quản lý.
- Ghi chép lại các vấn đề liên quan trong quá trình phát sinh hàng năm để khi quyết toán cong nhớ giải trình và chuyển lại cho người làm sau.
CÔNG VIỆC HÀNG QUÝ
- Lập báo cáo thuế tháng, quý và tình hình sử dung hóa đơn. Sử dụng báo cáo thuế qua mạng để đạt hiệu quả cao nhất
- Lập báo cáo tài chính đầy đủ gửi cho thuế, thống kê, ngân hàng.
- Lập quyết toán thuế TNDN và thu thập cá nhân.
CÔNG VIỆC CUỐI NĂM
- In đầy đủ các sổ sách: sổ cái, sổ chi tiết
- In các báo cáo chi tiết như : Báo cáo tổng hợp tồn kho hàng hóa, công cụ dụng dụ
-In các sổ chi tiết liên quan
- Sắp xếp lại hồ sơ, phân loại và cho vào từng hôp để lưu, cất cẩn thận tránh ẩm ướt.
Trên đây là một số giải đáp của công ty Việt Luật về vấn đề kế toán thuế. Với đội ngũ kế toán chuyên nghiệp, với nhiều năm kinh nghiệp cùng lòng nhiệt huyết trong công việc . Việt Luật luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của các bạn về vấn đề kế toán thương mại dịch vụ. Mọi thông tin chi chi tiết:
 

Facebook comments