Thành lập văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam

Thành lập văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam là một xu hướng chung của các nhà đầu tư nước ngoài khi bước chân vào thị trường Việt Nam. Đây là công việc hết sức quan trọng, đòi hỏi các nhà đầu tư và doanh nghiệp phải nắm vững những thủ tục, quy trình cũng như khâu chuẩn bị hồ sơ tương đối phức tạp. Hãy để công ty tư vấn Việt Luật tư vấn cho bạn những giấy tờ cũng như những thủ tục cần thiết để lập hồ sơ thành lập văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam.

thanh-lap-van-phong-dai-dien-cong-ty-nuoc-ngoai-tai-vn

1. Cơ sở pháp lý
- Luật Thương mại năm 2005;
- Nghị định 07/2016/NĐ-CP quy định chi tiết Luật thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam;
- Thông tư số 11/2016/TT-BCT hướng dẫn Nghị định 07/2016/NĐ-CP quy định chi tiết Luật thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

2. Hồ sơ thành lập văn phòng đại diện nước ngoài

 • Hồ sơ cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài gồm:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện theo mẫu của Bộ Công Thương do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký; . Mẫu Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện (theo Mẫu MĐ-1 của Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 11/2016/TT-BCT quy định biểu mẫu thực hiện Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

 • Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài (hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam)

 • Văn bản của thương nhân nước ngoài cử/bổ nhiệm người đứng đầu Văn phòng đại diện (dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam)

 • Bản sao báo cáo tài chính hoặc văn bản xác nhận tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế hoặc tài chính trong năm tài chính gần nhất hoặc giấy tờ có giá trị tương đương do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập xác nhận, chứng minh sự tồn tại và hoạt động của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất; (dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam).

 •  Bản sao hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân (nếu là người Việt Nam) hoặc bản sao hộ chiếu (nếu là người nước ngoài) của người đứng đầu Văn phòng đại diện (dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam)

 • Tài liệu về địa điểm dự kiến đặt trụ sở Văn phòng đại diện bao gồm:

- Hợp đồng thuê văn phòng và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bên cho thuê (nếu thuê của doanh nghiệp cần cung cấp thêm Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có chức năng kinh doanh bất động sản);
- Bản sao tài liệu về địa điểm dự kiến đặt trụ sở Văn phòng đại diện ( địa điểm Văn phòng đại diện đặt trụ sở phải phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam về điều kiện an ninh, trật tự, an toàn vệ sinh lao động và các điều kiện khác theo quy định của pháp luật).
Đồng thời Văn phòng đại diện không được cho mượn, cho thuê lại trụ sở.
Lưu ý: Toàn bộ hồ sơ cấp phép thành lập văn phòng đại diện do công ty mẹ ký và đóng dấu hồ sơ. Trường hợp công ty mẹ ở nước ngoài không có dấu thì toàn bộ hồ sơ phải hợp pháp hoá lãnh sự.

3. Thủ tục thành lập văn phòng đại diện nước ngoài ở Việt Nam

* Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện công ty nước ngoài

 • Thương nhân nước ngoài nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng) đến Cơ quan cấp Giấy phép nơi dự kiến đặt Văn phòng đại diện.

 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc, Cơ quan cấp Giấy phép kiểm tra và yêu cầu bổ sung nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ. Việc yêu cầu bổ sung hồ sơ được thực hiện tối đa một lần trong suốt quá trình giải quyết hồ sơ.

 • Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cơ quan cấp Giấy phép cấp hoặc không cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện cho thương nhân nước ngoài. Trường hợp từ chối cấp phép phải có văn bản nêu rõ lý do.

 • Trường hợp nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện không phù hợp với cam kết của Việt Nam hoặc thương nhân nước ngoài không thuộc quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và trường hợp việc thành lập Văn phòng đại diện chưa được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành, Cơ quan cấp Giấy phép gửi văn bản lấy ý kiến của Bộ quản lý chuyên ngành trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản xin ý kiến, Bộ quản lý chuyên ngành có văn bản nêu rõ ý kiến đồng ý hoặc không đồng ý cấp phép thành lập Văn phòng đại diện.
Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến của Bộ quản lý chuyên ngành, Cơ quan cấp Giấy phép cấp hoặc không cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện cho thương nhân nước ngoài. Trường hợp không cấp phép phải có văn bản nêu rõ lý do.
Tóm lại, thời hạn cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam có thời hạn từ 07 – 10 ngày làm việc.
* Khắc dấu tròn của Văn phòng đại diện công ty nước ngoài
Thời hạn: 05 ngày làm việc;
* Cấp Thông báo mã số thuế nộp hộ của Văn phòng đại diện công ty nước ngoài
Thời hạn: 05 -07 ngày làm việc.
4. Các thủ tục sau thành lập Văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam

 • Mở tài khoản tại Ngân hàng được phép hoạt động tại Việt Nam và chỉ được sử dụng tài khoản này vào hoạt động của Văn phòng đại diện;

 • Định kỳ hàng năm, trước ngày 30 tháng 01 năm kế tiếp, Văn phòng đại diện, phải gửi báo cáo bằng văn bản về hoạt động trong năm của mình tới Sở Công thương (theo mẫu);

 • Lập sổ quỹ tiền mặt ghi nhận toàn bộ khoản thu chi trong quá trình hoạt động của Văn phòng đại diện;

 • Xin cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Văn phòng đại diện (nếu có);

 • Văn phòng đại diện phải làm báo cáo hoạt động hàng năm (theo mẫu) gửi và có xác nhận của Sở Công thương;

 • Ký hợp đồng lao động với các lao động của Văn phòng đại diện;

 • Hàng năm Công ty nước ngoài phải xác nhận lương và thu nhập (theo mẫu) cho các lao động của Văn phòng đại diện;

 • Nộp thuế thu nhập cá nhân cho các lao động của Văn phòng đại diện.

Để được tư vấn trực tiếp những thắc mắc hay nhu cầu sử dụng dịch vụ thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam hãy liên hệ với công ty tư vấn Việt Luật qua số hotline 0965 999 345.
Xin cảm ơn!

Facebook comments