Tội hủy hoại nguồn lợi thủy sản?

Tội hủy hoại nguồn lợi thủy sản? Tổng đài tư vấn trực tiếp 19006199

TÌNH HUỐNG:

Chào luật sư, luật sư có thể tư vấn giúp tôi vấn đề đó là vừa qua tôi có đọc báo pháp luật và thấy có một bài viết nói về tội hủy hoại nguồn lợi thủy sản. Tôi cảm thấy không hiểu lắm, mong luật sư có thể tư vấn giúp tôi về cấu thành tội phạm của tội này, dấu hiệu nhận biết, cũng như mức hình phạt khi bị truy cứu trách nhiệm về tội này?

huy-hoai-thuy-san

Tôi xin cảm ơn luật sư!

Trả lời:

Chào bạn, tôi là Luật sư tư vấn của công ty tư vấn Việt Luật,cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi cho chúng tôi qua số tổng đài tư vấn 19006199. Về vấn đề của bạn sau một thời gian hội ý, chúng tôi xin đưa ra nội dung tư vấn sau:

NỘI DUNG TƯ VẤN: Tổng đài tư vấn trực tiếp 19006199

Hiện nay pháp luật có quy định chi tiết về tội hủy hoại nguồn lợi thủy sản tại điều 242 Bộ luật hình sự 2015 được sửa đổi bổ sung 2017, thì:

"Điều 242. Tội hủy hoại nguồn lợi thủy sản

1. Người nào vi phạm quy định về bảo vệ nguồn lợi thủy sản thuộc một trong các trường hợp sau đây, gây thiệt hại nguồn lợi thủy sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng hoặc thủy sản thu được trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại Điều này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: 

A, Sử dụng chất độc, chất nổ, các hóa chất khác, dòng điện hoặc các phương tiện, ngư cụ bị cấm để khai thác thủy sản hoặc làm hủy hoại nguồn lợi thủy sản;

B, Khai thác thủy sản trong khu vực cấm, khu vực cấm có thời hạn theo quy định của pháp luật;

C, Khai thác các loài thủy sản bị cấm khai thác theo quy định của pháp luật;

D, Phá hoại nơi cư ngụ của các loài thủy sản thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm theo quy định của pháp luật;

Đ, Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 61%;

E, Vi phạm các quy định khác về bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 03 năm đến 05 năm: 

A, Gây thiệt hại nguồn lợi thủy sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng hoặc thủy sản thu được trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

B, Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 04 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 31% trở lên;

C, Làm chết người.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm: 

A, Gây thiệt hại nguồn lợi thủy sản 1.500.000.000 đồng trở lên hoặc thủy sản thu được trị giá 500.000.000 đồng trở lên;

B, Làm chết 02 người trở lên.

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

5. Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, thì bị phạt như sau:

A, Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng;

B, Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ 1.000.000.000 đồng đến 3.000.000.000 đồng;

C, Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, thì bị phạt tiền từ 3.000.000.000 đồng đến 5.000.000.000 đồng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 06 tháng đến 03 năm;

D, Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định từ 01 năm đến 03 năm hoặc cấm huy động vốn từ 01 năm đến 03 năm."

Thứ nhất: Các yếu tố cấu thành tội hủy hoại nguồn lợi thủy sản bao gồm:

  • Khách thể: Tội phạm này xâm phạm các quy định về bảo vệ nguồn lợi thủy sản của nhà nước. Đối tượng tác động của tội phạm này là các loại động vật sinh sống dưới nước (ao, hồ, sông, suối, biển,…). Nếu loại thủy sản là động vật hoang dã quý hiếm thì người phạm tội bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội phạm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm quy định trong BLHS 2015 sửa đổi bổ sung 2017.
  • Khách quan:

Người phạm tội có một hoặc một số trong các hành vi mô tả sau đây:

+ Sử dụng chất độc, chất nổ, các hóa chất khác, dòng điện hoặc các phương tiện, ngư cụ bị cấm để khai thác thủy sản hoặc làm hủy hoại nguồn lợi thủy sản

+ Khai thác thủy sản trong khu vực cấm, khu vực cấm có thời hạn theo quy định của pháp luật

+ Khai thác các loài thủy sản bị cấm khai thác theo quy định của pháp luật

+ Phá hoại nơi cư ngụ của các loài thủy sản thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm theo quy định của pháp luật

+ Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 61%;

+ Vi phạm các quy định khác về bảo vệ nguồn lợi thủy sản

+Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 04 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 31% trở lên

Hậu quả: Là dấu hiệu định tội bắt buộc của tội này trong trường hợp:

+ Gây thiệt hại nguồn lợi thủy sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng hoặc thủy sản thu được trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

+ Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 04 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 31% trở lên;
>> Xem thêm: Như thế nào là phạm tội lần đầu

Tuy nhiên, hậu quả sẽ không bắt buộc là dấu hiệu định tội cho tội danh này trong trường hợp chủ thể thực hiện hành vi vi phạm đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại Điều này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm. Ngoài ra còn một số hành vi khác quy định tại điều luật này.

  • Chủ quan: là lỗi cố ý (trực hoặc gián tiếp). Động cơ, mục đích phạm tội không là dấu hiệu bắt buộc của tội phạm này.
  • Chủ thể: bất kỳ ai có năng lực trách nhiệm hình sự theo luật định

Thứ hai:

- Người phạm tội này có thể phải chịu một trong ba khung hình phạt sau đây:

+thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm

+ bị phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 03 năm đến 05 năm

+ thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm

Ngoài ra có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm

- Pháp nhân phạm tội này có thể phải chịu một trong các khung hình phạt sau đây:

+ Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng;

+Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ 1.000.000.000 đồng đến 3.000.000.000 đồng;

+ Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, thì bị phạt tiền từ 3.000.000.000 đồng đến 5.000.000.000 đồng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 06 tháng đến 03 năm;

 Ngoài ra pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định từ 01 năm đến 03 năm hoặc cấm huy động vốn từ 01 năm đến 03 năm.

Tội hủy hoại nguồn lợi thủy sản? Tổng đài tư vấn trực tiếp 19006199

Trên đây là nội dung tư vấn của luật sư tư vấn công ty Việt Luật về Tội hủy hoại nguồn lợi thủy sản? nếu còn điều gì chưa hiểu hoặc thắc mắc pháp lý khac, mời bạn vui lòng gọi đến tổng đài tư vấn trực tiếp 19006199. Tôi xin cảm ơn!

Trân trọng./

 

Facebook comments