Công ty Luật Hà Thành cung cấp mẫu quyết định đưa vụ án ra xét xử để quý khách hàng tham khảo. Thông tin pháp lý liên quan vui lòng liên hệ trực tiếp để được tư vấn, hỗ trợ:

 

Công ty Hà Thành cung cấp Mẫu giấy chứng nhận người bào chữa để Quý khách hàng tham khảo và áp dụng trên thực tiễn.

Công ty Luật Hà Thành cung cấp mẫu giấy ủy quyền tham gia tố tụng đối với hoạt động của luật sư, người đại diện hợp pháp hoặc đại diện theo ủy quyền của đương sự tham gia giải quyết các vụ án tại...

Công ty luật Hà Thành cung cấp mẫu đơn tố cáo để Quý khách hàng tham khảo, vận dụng trong từng sự việc pháp lý - Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ trực tiếp để được tư vấn, hỗ trợ:

Công ty luật Hà Thành cung cấp mẫu đơn xin bảo lãnh cho bị can đang bị tạm giữ được áp dụng biện pháp tại ngoại để Quý vị tham khảo, thông tin chi tiết vui lòng liên hệ trực tiếp để được tư vấn,...

Công ty luật Hà Thành cung cấp mẫu đơn xin kháng cáo án hình sự để Quý khách hàng tham khảo, thông tin chi tiết vui lòng liên hệ trực tiếp để được tư vấn, hỗ trợ trực tiếp:

Bãi nại nghĩa là bãi bỏ việc khiếu nại.

Bãi nại nghĩa là bãi bỏ yêu cầu khiếu nại/khởi tố. Thông thường, người bị hại (hoặc nạn nhân) trong vụ án nào đó mà họ có đơn bãi nại nghĩa là họ không yêu cầu khởi tố hoặc rút đơn khởi tố.

Công ty luật Hà Thành cung cấp mẫu đơn xin sao chụp hồ sơ vụ án hình sự để quý khách hàng tham khảo và áp dụng:

Công ty Luật Hà Thành xin giới thiệu mẫu giấy về việc trưng cầu giám định ban hành kèm theo Thông tư số .../2013/TT-TTCP ngày .../10/2013 của Thanh tra Chính phủ

Pages

Facebook comments