Mẫu đơn khởi kiện ly hôn

Luật Hà Thành xin giới thiệu mẫu Đơn khởi kiện về việc xin ly hôn được nộp cho tòa án nhân dân quận, huyện thụ lý giải quyết cho người khởi kiện. Mời quý khách tải mẫu Đơn khởi kiện ly hôn để xem nội dung chi tiết và đầy đủ.
Mẫu đơn khởi kiện ly hôn : Tải ở đây          >>> Mẫu đơn đăng ký việc nuôi con nuôi thực tế

don-khoi-kien-xin-ly-hon

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------

Hà Nội, ngày … tháng … năm …

ĐƠN KHỞI KIỆN

 

             Kính gửi:   TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN/HUYỆN (nơi nộp đơn)

Họ và tên người khởi kiện:............................................ Sinh năm................................................

Hộ khẩu thường trú:......................................................................................................................

Chỗ ở hiện tại:...............................................................................................................................

Họ và tên người bị kiện:................................................ Sinh năm................................................

Hộ khẩu thường trú:......................................................................................................................

Chỗ ở hiện tại:...............................................................................................................................

Yêu cầu Toà án nhân dân.......................................... giải quyết những vấn đề sau đối với bị đơn:

1. Về quan hệ hôn nhân:

Trình bày lý do thực sự mong muốn ly hôn đơn phương

2. Về con chung

Trình bày thông tin về con chung có hay chưa? Bao nhiêu con chung? Mong muốn nuôi con như thế nào? Cấp dưỡng như thế nào?

3. Về tài sản chung, công nợ, công sức, đất nông nghiệp:

Có yêu cầu toà án giải quyết không? Giải quyết như thế nào?

4. Cam kết của người ký đơn:

Ngoài những nội dung trên tôi không có yêu cầu nào khác. Rất mong nhận được sự quan tâm giải quyết từ Quý tòa./.

Những tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện gồm có:

1/ ...................................................................................................................................................

2/ ...................................................................................................................................................

3/ ...................................................................................................................................................

4/ ...................................................................................................................................................

5/ ...................................................................................................................................................

 

NGƯỜI KHỞI KIỆN

            

 

Facebook comments