Mẫu đơn xin nghỉ dưỡng sức sau sinh

Luật Hà Thành tư vấn xác lập Mẫu đơn xin nghỉ dưỡng sức sau sinh để thực hiện 
Có còn thời gian nghỉ dưỡng sức sau sinh ? Nghỉ dưỡng sức sau sinh 4 ngày có được thanh toán không? Sau khi nghỉ dưỡng sức sau sinh có được hưởng ngay tiền nghỉ dưỡng sức không ?

mau-don-xin-nghi-duong-suc-sau-sinh

Mẫu đơn xin nghỉ dưỡng sức sau sinh : Tải ở đây
>>> Mẫu hợp đồng lao động 2017

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN NGHỈ DƯỠNG SỨC

SAU SINH

 Kính gửi:          Ban Giám Công ty ……..

                         - Trưởng phòng Tổ chức – hành chánh – quản trị kế toán

Tôi tên là: …………………………………………………………………

Hiện đang công tác tại: …………………………………………………...

Chức vụ: ………………………………………………………………….

Nay kính đơn này gửi đến Ban Giám Công ty…………………………..

……………………………………………………………………………

Lý do xin nghỉ dưỡng sức sau sinh tại gia đình, kể từ ngày: .../.../......... đến ngày

Rất mong được sự chấp thuận của Ban Giám Đốc Công ty……………

Xin chân thành cảm ơn!

Kế Sách, ngày… tháng … năm 2013

Ban lãnh đạo     Chủ tịch công đoàn         Trưởng phòng HCNS             Người làm đơn

(Duyệt)                  (Duyệt)                                (Duyệt)                              (Ký, họ tên)

 

Facebook comments