Mẫu đơn xin sao chụp hồ sơ vụ án hình sự

Công ty luật Hà Thành cung cấp mẫu đơn xin sao chụp hồ sơ vụ án hình sự để quý khách hàng tham khảo và áp dụng:

Mẫu đơn xin sao chụp hồ sơ vụ án hình sự

  1. Mẫu quyết định trưng cầu giám định

tu-van-luat-truc-tuyen

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN SAO CHỤP HỒ SƠ VỤ ÁN
                  

Kính gửi: Tòa án nhân dân huyện...........................

Tôi là ................................., Luật sư Công ty Luật TNHH Minh Khuê, thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội.

Theo yêu cầu của gia đình em ....là người tham gia trong vụ án t...xảy ra trên địa bàn huyện ..., tôi được mời tham gia tố tụng trong quá trình giải quyết toàn bộ vụ án để bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích cho em ....

Tôi làm đơn này, kính đề nghị Tòa án Nhân dân huyện ....cho tôi sao chụp toàn bộ hồ sơ vụ án [một phần thì liệt kê các tài liệu cần thiết] để tôi có điều kiện nghiên cứu hồ sơ vụ án, thực hiện trách nhiệm của mình đúng theo quy định pháp luật về hành nghề Luật sư.

Tôi xin cam đoan chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật về việc sao chụp hồ sơ vụ án.

Tôi xin trân trọng cảm ơn./.

Hà Nội, ngày…….tháng…….năm 20...
Người làm đơn

 

Facebook comments