Mẫu giấy chứng nhận người bào chữa

Công ty Hà Thành cung cấp Mẫu giấy chứng nhận người bào chữa để Quý khách hàng tham khảo và áp dụng trên thực tiễn. Thông tin pháp lý liên quan vui lòng liên hệ trực tiếp 19006199 với các luật sư của chúng tôi để được tư vấn, hỗ trợ trực tiếp:

Mẫu giấy chứng nhận người bào chữa

anh-tong-dai-tu-van

TÒA ÁN.................... (1)

Số:../.../HS-GCNNBC (2)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

......., ngày...... tháng...... năm.......

GIẤY CHỨNG NHẬN NGƯỜI BÀO CHỮA

TÒA........................

Căn cứ vào Điều 38 (39) và Điều 56 của Bộ Luật tố tụng hình sự; (3)

Căn cứ vào hồ sơ vụ án hình sự............... "4" thụ lý số..../..../HSST (HSPT) (5) ngày.... tháng.... năm....;

Sau khi xem xét đề nghị của người bào chữa kèm theo giấy tờ liên quan đến việc bào chữa,

CHỨNG NHẬN:

1. Ông (Bà): (6)...............................................................................................

Là người bào chữa cho bị can (các bị can) hoặc bị cáo (các bị cáo): (7).........

.........................................................................................................................

Trong vụ án hình sự.........................................................................................

2. Ông (Bà) thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người bào chữa theo đúng quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Người bảo chữa .........;

- Bị can (bị cáo)............;

- Lưu hồ sơ vụ án.

TÒA................................

......................... (8)

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 03a:

(1) Ghi tên Tòa án: nếu là Tòa án nhân dân cấp huyện cần ghi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Tòa án nhân dân quận 1, thành phố H); nếu là Tòa án quân sự khu vực cần ghi thêm quân khu (Tòa án quân sự khu vực 1, quân khu 4); nếu là Tòa án phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao thì ghi: Tòa án nhân dân tối cao - Tòa phúc thẩm tại (Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh).

(2) Ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra giấy chứng nhận người bào chữa (Ví dụ: Số: 145/2004/HS-GCNNBC).

(3) Nếu Chánh án, Phó Chánh án Tòa án cấp giấy chứng nhận người bào chữa thì bỏ Điều 39; nếu Chánh tòa, Phó Chánh tòa Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao cấp giấy chứng nhận người bào chữa thì bỏ Điều 38.

(4) Ghi sơ thẩm hay phúc thẩm.

(5) Nếu sơ thẩm thì ghi HSST; nếu phúc thẩm thì ghi HSPT

(6) Ghi rõ họ tên; nếu là luật sư thì ghi luật sư của Văn phòng luật sư nào thuộc Đoàn luật sự nào; nếu là người đại diện hợp pháp thì ghi là người đại diện hợp pháp của bị can, bị cáo nào; nếu là bào chữa viên nhân dân thì ghi là bào chữa viên nhân dân.

(7) Nếu trước khi có quyết định đưa vụ án ra xét xử thì ghi "bị can" và sau khi có quyết định đưa vụ án ra xét xử thì ghi "bị cáo".

(8) Nếu Chánh án ký tên thì ghi Chánh án; nếu Phó Chánh án ký tên thì ghi Phó Chánh án; nếu Chánh tòa hoặc Phó Chánh tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao thì ghi Chánh tòa hoặc Phó Chánh tòa.

 

Mẫu số 03a: (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 03/2004/NQ-HĐTP
ngày 02 tháng 10 năm 2004 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)

---------------------------------------------------------

 

 

Facebook comments