Mẫu giấy ủy quyền tham gia tố tụng

Công ty Luật Hà Thành cung cấp mẫu giấy ủy quyền tham gia tố tụng đối với hoạt động của luật sư, người đại diện hợp pháp hoặc đại diện theo ủy quyền của đương sự tham gia giải quyết các vụ án tại tòa án nhân dân các cấp:
Mẫu giấy ủy quyền tham gia tố tụng

anh-tong-dai-tu-van

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

******

GIẤY UỶ QUYỀN THAM GIA TỐ TỤNG

 

BÊN UỶ QUYỀN (BÊN A):

- Tên Cá nhân/Tổ chức:.....................................................................

- Địa chỉ trụ sở chính / Hộ khẩu thường trú: ....................................

………………………………………………………………………

- Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động/ Số Chứng minh nhân dân:……………do………………cấp ngày…………

- Điện thoại................................Fax:................................................

 - Đại diện theo  pháp luật: Ông/Bà:........................ Chức vụ:...........

BÊN NHẬN UỶ QUYỀN (BÊN B):

- CÔNG TY LUẬT TNHH DANH CHÍNH

- Địa chỉ trụ sở chính: Phòng 202 tầng 2 số nhà 16 đường Hoà Phong, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

- Người đại diện theo pháp luật: Ông Phan Quang Chung - Giám đốc Công ty.

NỘI DUNG UỶ QUYỀN:

Bên A uỷ quyền cho Bên B toàn quyền đại diện Bên A tham gia tố tụng trong giai đoạn (xét xử sơ thẩm/ phúc thẩm/ thi hành án) của vụ án ..............................................

THỜI HẠN UỶ QUYỀN:

Thời hạn uỷ quyền là ............. . kể từ ngày ký giấy uỷ quyền này.

UỶ QUYỀN LẠI:

Bên A chấp thuận để Bên B uỷ quyền lại cho một cá nhân thuộc tổ chức của Bên B để thực hiện công việc mà Bên A đã uỷ quyền cho Bên B.

..........., ngày ........ tháng ........ năm ...........

BÊN NHẬN UỶ QUYỀN

BÊN UỶ QUYỀN

XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN ĐỐI VỚI CHỮ KÝ CỦA NGƯỜI UỶ QUYỀN LÀ CÁ NHÂN

 

 

 

 

Facebook comments