Thành lập chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam

Việc thành lập chi nhánh công ty nước ngoài ở Việt Nam là lựa chọn hàng đầu của các doanh nghiệp khi mới bước chân vào thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, mỗi thương nhân chỉ được thành lập một chi nhánh trên phạm vi một tỉnh, thành phố. Vì vậy, để nhanh chóng đi vào hoạt động bạn cần nắm rõ hồ sơ thành lập chi nhánh công ty nước ngoài. Để thuận tiện nhất cho các bạn chúng tôi xin cung cấp một số thông tin dưới đây:

thanh-lap-chi-nhanh-cong-ty-nuoc-ngoai-viet-nam

Cơ sở pháp lý

  • Điều 12 Nghị định 07/2016/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Hồ sơ cấp Giấy phép thành lập chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam

  •  Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh theo mẫu của Bộ Công Thương do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký;

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập Chi nhánh theo Mẫu MĐ – 5 của Phụ lục ban hành kèm Thông tư 11/2016/TT-BCT quy định biểu mẫu thực hiện Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2106 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

  • Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của công ty nước ngoài  (hợp pháp hóa lãnh sự)

  • Văn bản của công ty nước ngoài cử/bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh (dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam)

  • Bản sao báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc văn bản xác nhận tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế hoặc tài chính trong năm tài chính gần nhất hoặc giấy tờ có giá trị tương đương do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập cấp hoặc xác nhận, chứng minh sự tồn tại và hoạt động của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất (dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam)

  • Mẫu Báo cáo hoạt động của Chi nhánh theo Mẫu BC – 2 của Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 11/2016/TT-BCT

  • Bản sao Điều lệ hoạt động của Chi nhánh (dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam)

  • Bản sao hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân (nếu là người Việt Nam) hoặc bản sao hộ chiếu (nếu là người nước ngoài) của người đứng đầu Chi nhánh; (dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam)

  • Tài liệu về địa điểm dự kiến đặt trụ sở Chi nhánh bao gồm:

- Bản sao biên bản ghi nhớ hoặc thỏa thuận thuê địa điểm hoặc bản sao tài liệu chứng minh thương nhân có quyền khai thác, sử dụng địa điểm để đặt trụ sở Chi nhánh;

- Bản sao tài liệu về địa điểm dự kiến đặt trụ sở Chi nhánh theo quy định tại Điều 28 Nghị định 07/2016 và quy định pháp luật có liên quan.

Quy trình thành lập chi nhánh công ty nước ngoài

*  Xin cấp giấy phép đăng ký hoạt động chi nhánh, thời gian: 15 – 30 ngày làm việc

* Đăng ký khắc dấu cho chi nhánh, thời gian: 2 ngày làm việc

* Mở tài khoản ngân hàng cho chi nhánh, thời gian 1 ngày

* Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuế (Cấp mã số thuế), thời gian 2 – 5 ngày làm việc

* Hoàn thiện hồ sơ thuế cho chi nhánh, thời gian: 5 – 10 ngày làm việc

Hồ sơ điều chỉnh Giấy phép thành lập Chi nhánh Công ty nước ngoài

Ngoài ra công ty phải làm thủ tục điều chỉnh Giấy phép thành lập Chi nhánh trong những trường hợp sau:

- Thay đổi tên gọi hoặc địa chỉ đặt trụ sở của công ty nước ngoài.
- Thay đổi nội dung hoạt động của công ty có liên quan trực tiếp đến nội dung hoạt động của Chi nhánh tại Việt Nam.
- Thay đổi người đại diện pháp luật của Chi nhánh.
- Thay đổi tên gọi của Chi nhánh.
- Thay đổi nội dung hoạt động của Chi nhánh.
- Thay đổi địa chỉ đặt trụ sở của Chi nhánh.

Hồ sơ bao gồm:

a) Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy phép thành lập Chi nhánh theo mẫu của Bộ Công Thương do đại diện có thẩm quyền của công ty ký;

b) Các tài liệu chứng minh về nội dung thay đổi, cụ thể:

- Trường hợp điều chỉnh Giấy phép khi thay đổi tên gọi hoặc địa chỉ đặt trụ sở của công ty nước ngoài thì phải nộp: bản sao tài liệu pháp lý do cơ quan có thẩm quyền cấp chứng minh sự thay đổi tên gọi hoặc địa chỉ đặt trụ sở của thương nhân nước ngoài.

- Trường hợp điều chỉnh Giấy phép do thay đổi nội dung hoạt động của công ty có liên quan trực tiếp đến nội dung hoạt động của Chi nhánh tại Việt Nam phải nộp: bản sao tài liệu pháp lý do cơ quan có thẩm quyền cấp chứng minh sự thay đổi nội dung hoạt động của thương nhân nước ngoài.

- Trường hợp điều chỉnh Giấy phép do thay đổi người đứng đầu của Chi nhánh phải nộp: văn bản của công ty về cử/bổ nhiệm người đứng đầu mới của Chi nhánh; bản sao hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân (nếu là người Việt Nam) hoặc bản sao hộ chiếu (nếu là người nước ngoài) của người đứng đầu mới của Chi nhánh; giấy tờ chứng minh người đứng đầu cũ của Chi nhánh đã thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân đến thời điểm thay đổi.

- Trường hợp điều chỉnh do thay đổi địa chỉ đặt trụ sở của Chi nhánh phải nộp: giấy phép Bản sao biên bản ghi nhớ hoặc thỏa thuận thuê địa điểm hoặc bản sao tài liệu chứng minh công ty nước ngoài có quyền khai thác, sử dụng địa điểm để đặt trụ sở Chi nhánh; bản sao tài liệu về địa điểm dự kiến đặt trụ sở Chi nhánh theo quy định tại Điều 28 Nghị định 07/2016/NĐ-CP và quy định pháp luật có liên quan.

c) Bản chính Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh.

Để được tư vấn trực tiếp những thắc mắc hay nhu cầu thành lập chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam, thành lập công ty trọn gói hãy liên hệ với công ty tư vấn Viêt Luật qua số hotline 0965 999 345.

 

Facebook comments