Di sản thừa kế được hiểu là tài sản của người đã mất để lại bao gồm tài sản riêng và tài sản chung của họ với người khác. Trên thực tế, trước khi mất người để lại di sản viết di chúc khá nhiều,...

Tổng đài tư vấn luật đất đai miễn phí 19006199 – Trang thông tin pháp lý trực tuyến Luật...

Hòa giải tranh chấp đất đai. Tổng đài tư vấn Việt Luật 19006199

Hồ sơ hoàn công xây dựng nhà ở bao gồm gì? Tổng đài tư vấn Việt Luật 19006199

Thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình

Tách thửa là việc phân chia quyền sở hữu đất đai từ một đối tượng sở hữu sang nhiều đối tượng sở hữu khác nhau.

 

Quy định về điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Tiếp nhận và xử lý trách nhiệm của thủ trưởng, công chức, viên chức thuộc cơ quan quản lý đất đai các cấp và công chức địa chính cấp xã trong việc vi phạm trình tự thực hiện các thủ tục hành chính...

Trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp trong việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai
 

Xử lý đối với người có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai khi thi hành công vụ trong lĩnh vực đất đai
 

Pages

Facebook comments