KẾ TOÁN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ

 

​Với một doanh nghiệp , việc kê khai thuế giá trị gia tăng ( GTGT) là nghĩa vụ bắt buộc mà doanh nghiệp thường xuyên phải thưc hiện.

Báo cáo thuế chỉ là một trong số các công việc mà bộ phận kế toán đảm nhận nhưng nó lại đóng vai trò rất quan trọng trong việc duy...

Việc kê khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) là bắt buộc đối với các doanh nghiệp, tuy nhiên đối với các doanh nghiệp mới thành lập...

Quy định về điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Quản lý nhà nước về kế toán
 

Tổ chức nghề nghiệp về kế toán
 

Đình chỉ kinh doanh dịch vụ kế toán và thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán, Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán
 

Trường hợp không được cung cấp dịch vụ kế toán
 

Pages

Facebook comments