Đất trồng cây công nghiệp lâu năm có được xây dựng nhà không?

Kinh doanh bất động sản là việc đầu tư vốn để thực hiện hoạt động xây dựng, mua, nhận chuyển nhượng để bán, chuyển nhượng; cho thuê, cho thuê lại,...

Nhà nước giao quyền sử dụng đất (sau đây gọi là Nhà nước giao đất) là việc Nhà nước ban hành quyết định giao đất để trao quyền sử dụng đất cho đối tượng có nhu cầu sử dụng đất.

 

Hòa giải tranh chấp đất đai. Tổng đài tư vấn Việt Luật 19006199

Đồng sở hữu sổ đỏ và gộp tách sổ đỏ trong mua bán nhà đất. Tổng đài tư vấn 19006199

Quy định về điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Tiếp nhận và xử lý trách nhiệm của thủ trưởng, công chức, viên chức thuộc cơ quan quản lý đất đai các cấp và công chức địa chính cấp xã trong việc vi phạm trình tự thực hiện các thủ tục hành chính...

Trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp trong việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai
 

Xử lý đối với người có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai khi thi hành công vụ trong lĩnh vực đất đai
 

Xử lý đối với người có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai
 

Pages

Facebook comments