Lao động là cách thức tạo ra thu nhập của cải vật chất mà bất kì ai cũng cần quan tâm .

Do những thay đổi về nhu cầu và điều kiện tìm việc làm mà ở nước ta có nhiều người lao động thường xuyên không có việc làm hoặc thường xuyên có nhu...

Xuất phát từ việc cho thuê lại lao động không được khuyến khích, nên để được cấp giấy phép phải thực hiện các điều kiện rất khắt khe. Nhưng không thể phủ nhận hiện nay, do nhu cầu của thị trường...

ĐIỀU KIỆN HƯỞNG CHẾ ĐỘ TAI NẠN LAO ĐỘNG TRONG TRƯỜNG HỢP NGƯỜI LAO ĐỘNG CHẾT TRÊN ĐƯỜNG ĐI LÀM VỀ ?

 

CÔNG TY ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG ĐÃ VI PHẠM PHÁP LUẬT THẾ NÀO ? PHẢI BỒI THƯỜNG RA SAO ?

 

 Người lao động nghỉ việc trong thời gian nghỉ việc có được trả lương không? Luật sư tư vấn miễn phí 1900699 giải đáp những vướng mắc về luật lao động 

Công ty trả lương sai so với hợp đồng lao động thì phải làm gì? Nguyên tắc trả lương? Hình thức trả lương? Kỳ hạn trả lương?

Đang nghỉ thai sản có được hưởng trợ cấp thất nghiệp không? Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp? Điều kiện hưởng chế độ thai sản?

Chế độ hưởng thai sản trong thời gian thôi việc? Lao động nữ đã thôi việc có được hưởng chế độ thai sản?Nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản khi đã thôi việc ở đâu? Hồ sơ thai sản đối với lao động nữ...

ĐANG NGHỈ THAI SẢN CÓ ĐƯỢC HƯỞNG TRỢ CẤP THÁT NGHIỆP KHÔNG?

 

Pages

Facebook comments