Trong sự phát triển của nền  kinh tế hiện nay,quyền sở hữu trí tuệ được coi như một quyền tài sản vô cùng quan trọng và không thể thiếu đối với mỗi doanh nghiệp, tổ chức,cá nhân.Tuy nhiên việc bảo...

Quy định về điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Quyền và nghĩa vụ chứng minh của đương sự

Giám định về sở hữu trí tuệ

Thẩm quyền xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

 Biện pháp xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Quyền tự bảo vệ

1. Chủ thể quyền sở hữu trí tuệ có quyền áp dụng các biện pháp sau đây để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của mình:

Quyền của chủ bằng bảo hộ trong trường hợp bị bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng

Căn cứ và điều kiện bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng đươc quy định như thế nào ?

Việt Luật hướng dẫn quý khách và bạn đọc qyy trình chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng cụ thể  như sau:

Pages

Facebook comments